Kategorie

Informacje

Szybki kontakt

Anna Maria Wo?niak
Email: kontakt@galeria-amw.pl
Tel.:
  • 797350922

Szczegóły

Reklama

www.SoulTrace.pl - serwisy internetowe

Strony internetowe: 699zł
Systemy CMS: 1599zł
Pozycjonowanie: -20%

Nasze projekty posiadają duszę !

Prawa autorskie

Anna Maria Wo?niak jest w?a?cicielem praw autorskich i maj?tkowych do dzie? oferowanych do sprzeda?y. Wszelkie kopiowanie obrazów bez zgody i wiedzy jej autora jest zabronione. Prezentowane w galerii zdj?cia obrazów, wzory obrazów oraz loga s? chronione przez polskie prawo i jako takie podlegaj? ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku "O prawie autorskim i prawach pokrewnych".

W przypadku naruszenia prawa autorskiego, autor b?dzie ??da? przed s?dem cywilnym odszkodowania i zaprzestania dzia?alno?ci naruszaj?cej jej interes oraz zniszczenia wytworzonych towarów, mo?e tak?e wyst?pi? z oskar?eniem prywatnym do s?du karnego przeciwko naruszaj?cemu prawa autorskie.

Projekt i wykonanie 2009 www.SoulTrace.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PR