Kategorie

Informacje

Szybki kontakt

Anna Maria Wo?niak
Email: kontakt@galeria-amw.pl
Tel.:
  • 797350922

Szczegóły

Reklama

www.SoulTrace.pl - serwisy internetowe

Strony internetowe: 699zł
Systemy CMS: 1599zł
Pozycjonowanie: -20%

Nasze projekty posiadają duszę !

Techniki malarskie

Technika malarska, która jest mi najbli?sza to malarstwo olejne, na p?ótnie lnianym lub bawe?nianym, zaimpregnowanym, naci?gni?tym na sosnowy blejtram. Korzystam zazwyczaj z gotowych podobrazi najwy?szej jako?ci. Wysokiej klasy s? te? farby olejne oraz werniks, których u?ywam tak by kolory pozosta?y ?ywe przez d?ugie lata.

Gdy kupujecie Pa?stwo u mnie obraz bez ramy, zawsze b?dzie on mia? zamalowane boki ?eby jak najlepiej prezentowa? si? na ?cianie. Cz?sto obrazy olejne lub akrylowe maluj? na p?ycie ale wtedy w sprzeda?y s? one zawsze z ram?.

Maluj? te? farbami akrylowymi i akwarel?. Tematyka jest ró?na od pejza?y po portrety. Obrazy te mog? by? malowane na kartonie, papierze bia?ym, szarym, kolorowym. W zale?no?ci od kompozycji obrazka mo?e by? on widoczny lub nie. W galerii s? do sprzeda?y nieoprawione jak i oprawione w antyram? lub ram?. Szczegó?owa informacja odno?nie obrazka zawsze znajduje si? w "zobacz wi?cej".

Wiele miejsca w mojej twórczo?ci zajmuj? ponatdo rysunki wykonane o?ówkiem, w?glem, pastelami, kred?, kredkami czy nawet cienkopisem (ewentualnie technik? ??cz?c? w.wym.). Rysuj? na papierze bia?ym, szarym lub kolorowym z faktur? lub bez, ewentualnie na kartonie.

Rozmiary moich prac s? nieograniczone. Od miniaturowych kilkucentymetrowych po kilkumetrowe p?ótna. Najwi?ksze moje dzie?o to fresk na ?cianie wielko?ci 2x3m.

Projekt i wykonanie 2009 www.SoulTrace.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PR